Breithoff Daniel

Candidat pour le représentant des pompiers volontaires au Conseil d'Administration au CGDIS

 

 

Virnumm: Daniel
Familljennumm: BREITHOFF
Matricule CGDIS: BRDA04
Cadre: Pompier opérationnel, SAP (Ambulancier), INCSA
Alter: 46
CIS: Rambrouch
Aktiv säit: 1993

 

 

Meng Motivatioun:

Meng Bereetschaft een neien Chalance unzegoen.

Ureegungen resp. Viirschléi vun den Volontairen un den CA viirdroen.

 

Meng Kompetenzen:

Pompjée

Ambulancier

Secherheetsagent

 

Meng Erfarungen fir dësen Posten:

INCSA, SAP (Ambulance), Secherheet

 

Firwat sollt Dir mech wielen:

Meng Bereetschaft de Volontairen gudd ze vertriéden an hiér Ureegungen an Viirschléi och un den CA run ze droen.

 

3 Wierder déi mech am beschten Beschreiwen:

Pünklech, Seriö, Kollegial

 

Dernière mise à jour