Everad Marc

Candidat pour le représentant des pompiers volontaires au Conseil d'Administration au CGDIS

 

 

Virnumm: Marc
Familljennumm: EVERAD
Matricule CGDIS: EVMA01
Cadre: Cis-Chef Béiwen/Atert  & aktiven Member CIS Réiden
Alter: 59
CIS: Rédange, Boevange-sur-Attert
Aktiv säit: 1977

 

 

 

Meng Motivatioun:

Aktivt Mattschaffen un der Implementatioun vum CGDIS um Terrain an besonnech bei onsen Member Ideeën vun onsen fräiwellegen Member virdroën an matt anfléissen loossen.

 

Meng Kompetenzen:

aktiven Member säit 1977 (Incendie/Sauvetage); säit c.a. 10 Joer Ambulancie

Moniteur "Premier Secours"

 

Meng Erfarungen fir dësen Posten:

> 10 Joer Ersatzdelegéierten ZV,    Member Redaktionskommissioun

> 25 kantonal/régional Komité  (dovun 14 Joer als Kantonaljugendleeder)

 

Firwat sollt Dir mech wielen:

Als fräiwelleg Member brauchen mir eng Persoun déi esou wuel Erfahrung um Terrain, wéi och an der Organisatioun matbrëngt.

 

3 Wierder déi mech am beschten Beschreiwen:

Gedold, Hëllefsbereed an Engagéiërt

 

 

Dernière mise à jour